Polityka prywatności sklepu internetowego sklep.asortopedyka.pl

AsOrtopedyka Sklep internetowy przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Asortopedyka, prowadzony pod domeną sklep.asortopedyka.pl (dalej zwaną Witryną) przez Administratora Danych Osobowych Firma Handlowo Usługowa AsOrtopedyka Arkadiusz Siński z siedzibą w Poznaniu, 61-450, os. Dębina 4/20, NIP: 783-150-29-14, REGON: 634596973
Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu.

 1. Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
  Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji:
 • nazwisko i imię,
 • adres zamieszkania,
 • adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu
 • w celu wystawienia faktury Vat: numer NIP oraz nazwa firmy.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.  Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również prawo wystąpienia z żądaniem ich usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt mailowy.

 1. Jak zgromadzone dane są wykorzystywane?
  Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.
 2. Możemy wykorzystywać Państwa dane w następujący sposób:
 • w celach związanych z Państwa zamówieniem, np. aby powiadomić Państwa o statusie zamówienia lub dostawy, spełnić Państwa prośby, np. odpowiadając na pytania dotyczące naszych produktów, zrealizować Państwa zamówienie, lub zapewnić Państwu obsługę klienta;
 • w celu wykonywania naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy nami a Państwem;
 • w celu powiadamiania Państwa o zmianach w naszych usługach, zmianach naszych zasad, warunków i polityk i/lub innych informacjach administracyjnych;
 • w celu zarządzania i prowadzenia naszej dokumentacji.
 1. Czas przechowywania danych
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży niezbędny do wykonania umowy, nie dłużej niż w terminie niezbędnym celem należytego dochodzenia roszczeń z umowy sprzedaży bądź przechowywania na poczet prowadzenia rejestrów wymaganych przepisami prawa;
 2. Udostępnienie informacji
  Jedynie osoby zajmujące się obsługą sklepu AsOrtopedyka mają bezpośredni dostęp do Państwa danych osobowych.
  Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.
 3. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
  Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła.
 4. W zakresie zarządzania danymi osobowymi macie Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do nich,
 • sprostowania,
 • uzupełnienia,
 • usunięcia lub ograniczenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
 • dostępu do danych osobowych, w tym m.in. do zapytania o celach przetwarzania, zakresu przetwarzanych, komu ujawniane są dane osobowe, okresie przechowywania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Witrynę danych osobowych Użytkowników i Klientów,
 • Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem.
 1. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?
  Pracownicy Sklepu odpowiedzialni za obsługę zamówień oraz Poczta Polska S.A. w celu przesłania zamówienia.
 2. Pytania i zastrzeżenia
  Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo kierować na adres: sklep@asortopedyka.pl
 3. Zmiany polityki prywatności
  Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W takim przypadku Klient otrzymuje informacje o proponowanych zmianach wraz z prawem do usunięcia konta w serwisie internetowym.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu realizacji Państwa zamówienia. Na co wyrażają Państwo zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu sklepu SKLEP.ASORTOPEDYKA.PL
W przypadku odmowy podania danych osobowych i zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Państwa zamówienia.

INFORMACJE O PLIKACH „COOKIES”

 1. Czym są pliki „cookies”?
  Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Do czego używamy plików „cookies”?
  Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Jakich plików „cookies” używamy?
  Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Usuwanie plików „cookies”
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej. Bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies dla poszczególnych przeglądarek:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera